Planlarınız Hedefimiz,

Hedefleriniz Görevimizdir.

Türkiye Denizyolu Taşımaları Toplam Pazar Gelişimi (MT)


Türkiye Denizyolu Kargo Tipi Bazında Pazar 2023 (MT)


Türkiye Toplam Genel Kargo + Dökme Kuru Yük / OYAK Limanlar Tonaj Karşılaştırması (Mio Ton)


OYAK Limanlar 2018 - 2023 Toplam Tonajlar (MT)


ERDEMİR, İSDEMİR 2018 - 2023 Tonajlar (MT)


Gemi Acenteliği Hizmeti Verilen Gemi Sayısı (Adet)


Yukarı