Planlarınız Hedefimiz,

Hedefleriniz Görevimizdir.

Kalite Politikamız

Tüm operasyonlarımızı hedeflenen kalitede, planlanan zamanda, ön görülmüş bütçe içinde hatasız olarak gerçekleştirmek sureti ile müşteri memnuniyetini sağlamaktır

Bu prensip doğrultusunda;

Kuruluşumuz çalışanlarının bir ekip ruhu içinde çalışmalarını sağlamak ve gerçekleştirilen operasyonların her kademesinde kendilerinin de kaliteyi etkiledikleri bilincini aşılayarak faaliyetlerimizde; doğru metod,ekipman ve iş gücü kullanarak sektörümüzde lider olmayı hedeflemekteyiz.

Hedefimiz doğrultusunda;


 • Kuruluş vizyonu, misyonu ve Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğiyle birlikte, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, müşteri odağı ve liderlik unsurlarını esas alan, güvenilir operasyon hizmetlerini sunacağımızı,
 • İş süreçlerimizi öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici ve iyileştirici yaklaşımları belirlemeyi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi,
 • Müşteri şartlarını karşılayabilecek yetenekte çalışanların seçilmesi, değerlendirilmesi, işe alınması ve sürekli eğitilerek müşteri memnuniyetini yükseltecek ve Entegre Yönetim Sistemlerinin gelişmesine katkıda bulunacak yetkinliklerin geliştirilmesini,
 • Tüm faaliyetlerimizde yasal mevzuatlar ve diğer yükümlülük şartlarına uyacağımızı,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, liderliğin teşvik edilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
 • Tüm faaliyetlerimizi İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte entegre biçimde yöneterek, sektörümüzde kalite açısından lider, örnek bir kuruluş olmak için yeteneklerimizi geliştirecek çalışmalar gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

SEÇ (Sağlık, Emniyet ve Çevre) Politikamız

Kuruluş olarak “sürdürülebilir kalkınma” kavramı temelinden yola çıkarak tüm faaliyetlerimizden dolayı meydana gelen çevresel etkileri minimize etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunabilmek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratabilmek amacı ile çalışımalarımıza yön vermekteyiz.

Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel etkileri, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini önceden tespit ederek, olasılıkları en aza indirgemek, bu riskleri çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir şekilde azaltarak sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamak için sistematik olarak kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;


 • Sektörümüz dahilinde İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuat ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yönetim sistemlerini oluşturmayı, uygulamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • Kuruluşumuzdan kaynaklanan atıkları kaynağında azaltarak mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı,
 • Gelişen teknolojileri takip ederek kuruluşumuzun verimliliğini en üst seviyeye çıkartmayı,
 • Sürekli iyileştirme çalışmalarımız sonucu doğal kaynak kullanımını minimize etmeyi,
 • Tüm çalışanlarımızı ve ilişkide olduğumuz tüm şahıs ve şirketleri İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre konularında bilinçlendirmeyi,
 • Tüm iş kazaları, meslek hastalıkları, çevresel zararlar ve uygunsuzlukları önleyen Entegre Yönetim Sistemi kurmayı ve sürekli geliştirmeyi,
 • Kuruluş hedeflerimizi, ölçülebilir performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi,
 • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici kuruluş kültürü oluşturmayı,
 • Paydaşlarımız ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz.

SEÇ Politikamız
Yukarı